Aktuality

Biblická olympiáda

logo

Fotoalbum

Poradie BO

logo Školské kolo Biblickej olympiády sa tento rok v našej škole uskutočnilo 10. februára 2016. Žiaci 5. až 9. ročníka v ňom porovnávali úroveň svojich vedomostí zo Svätého písma. Konkrétne bola tento rok súťaž zameraná na Prvú knihu Samuelovu a Evanjelium podľa Lukáša. Spoločnou témou vybraných kníh bola „Radosť z Božieho posolstva.“ Po školskom kole nás následne čaká v marci dekanátne kolo dekanátu Spišské Podhradie.

„Šprincove Krompachy “

logo
Dňa 1.12.2015 sa žiaci našej školy zúčastnili 12. ročníka súťaže v prednese poézie a prózy ,, Šprincove Krompachy“. Súťažilo sa v šiestich kategóriách, osobitná kategória próza a osobitná kategória poézia. Reprezentovali nás 9 žiaci: Daniela Bialeková /2.roč./, Lea Ľachová / 3.A/, Anetka Salanciová /3.A/, Nina Krauzová /4.roč./, Tamara Leskovská /4.roč./, Monika Repková /4.roč./, Henrieta Filipová /7.roč./, Viktória Kokoruďová /8.B/, Antónia Petríková /9.roč./.

Viac

Úspešné boli 2 recitátorky v kategórii prózy 1.- 4. ročníka. Víťazkou sa stala Nina Krauzová /4.roč./ a tretie miesto získala Aneta Salanciová /3.A/. Do kategórie ,,Vlastná tvorba“ sa zapojilo 13 žiakov: Nina Krauzová /4.roč./, Timea Kicková /4.roč./, Tamara Leskovská /4.roč./, Denisa Nováková /4.roč./, Patrik Petruška /4.roč./, Karolína Zabielna /4.roč./, Filip Bača /4.roč./, Roland Lesňák /4.roč./, Tea Tomčíková /4.roč./,Damián Ondov /4.roč./, Monika Repková /4.roč./, Lukáš Smik /7.roč./, Ľubomír Kaľavský /7.roč./, Lukáš Smik /7.roč./. Všetci žiaci v tejto kategórii boli ocenení diplomom.Chcem poďakovať úspešným recitátorom, zúčastneným, ale aj žiakom, ktorí sa podieľali v písaní poézie ,, Vlastná tvorba“. Prajem im, aby boli takí aktívni aj počas ďalších ročníkov tejto súťaže.

Mgr. Slávka Lazorová


„Ochranárik očami detí“

V mesiaci novembri sa naši žiaci zapojili do výtvarnej súťaže ,,Ochranárik očami detí“-maskot civilnej ochrany a čísla tiesňovej linky 112 v Spišskej Novej Vsi.V kategórii ,, Základné školy“ sa víťazkou stala Timea Kicková /4.roč./ a pekné tretie miesto obsadila Nina Krauzová /4.roč./ Obe práce postupujú do národného kola, ktoré sa uskutoční 10.12.2015. Srdečne im blahoželám a držím prsty.

Mgr. Slávka Lazorová


„Piráti krásy“

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy vyhlásil už po druhýkrát recitačnú súťaž „Piráti krásy“. Cieľom tejto súťaže je rozvíjať vzťah k slovu ako kultúrnej, náboženskej a umeleckej hodnote a viesť žiakov k poznávaniu katolíckej umeleckej literatúry.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách: A kategória - prednes tvorby P.U. Olivu, M.Šprinca a J. Silan
                                    B kategória – prednes z tvorby autorov zameranej na osobnosť biskupa J. Vojtaššáka. (Tento rok si pripomíname 50. výročie jeho smrti )

Regionálne kolo diecéznej súťaže sa uskutočnilo 28.10.2015 v Poprade, kde našu školu reprezentovali Henrieta Filipová (VII. roč.), Viktória Kokoruďová (VIII.B) a Nikola Siváková (VIII.B) Týmto sa chceme poďakovať našim recitátorkám a Henriete Filipovej blahoželáme ku krásnemu 3. miestu.

Mgr. Lucia Balogová

Medzinárodný maratón mieru v Košiciach

logo
Októbrové nedeľňajšie maratónske predpoludnie v Košiciach absolvovalo priamo na trati vo všetkých deviatich kategóriách vyše 11 000 ľudí. Maratóncov bolo 1735, čo je nové rekordné číslo pretekov. Favorizovaný Keňan Samuel Kosgei sa stal víťazom 92. ročníka Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Víťazný čas 29-ročného vytrvalca bol 2:07:07 h. Za traťovým rekordom krajana Lawrencea Kimaiya spred troch rokov (2:07:01 h) zaostal iba o šesť sekúnd. Víťaz si v Košiciach zarobil 15 000 eur.

Viac

Najväčšími adeptmi na slovenský titul boli Jozef Urban a Tibor Sahajda , ale domácim šampiónom v maratóne sa po prvý raz stal Juraj Vitko. K limitu na účasť na olympijských hrách 2016 v brazílskom Riu de Janeiro 2:17:00 h sa najlepší Slováci podľa predpokladov nepriblížili. Najlepšia slovenská žena bola Sylvia Sebestianová z časom 3:01:12 h. Športový zážitok bol priamo sprostredkovaný žiakom V. A triedy v túto slnečnú prvú októbrovú nedeľu.

Dana Borodáčová


Ochutnávka bylinkových čajov.

logo

Fotoalbum

V pondelok 14. 9. 2015 počas veľkej prestávky mali žiaci V. ročníka možnosť ochutnať čaje, ktoré sa pripravili z byliniek a plodov, ktoré nazbierali počas terénneho pozorovania. Zároveň si prečítali, aké liečivé účinky na organizmus má čaj z materinej dúšky, listov jahôd lesných, repíka lekárskeho a šípok. Niektoré čajíky chutili viac, iné menej, ale o tom rozhodli už žiaci prostredníctvom hlasovania v tabuľke.

Viac

Nazbierať si rôzne bylinky a plody prírody a pripraviť si z nich chutný čaj na zimu máme možnosť ešte stále. Veríme, že sme aj vás motivovali a krásnu jesennú prírodu si vychutnáte pri prechádzke lesom a možno aj pri zbere byliniek. :D


Terénne pozorovanie na Dreveníku

logo

Blizšie o dreveniku

TU

Fotoalbum

Dňa 11. 9. 2015 sa žiaci V. ročníka zúčastnili terénneho pozorovania v lokalite Dreveník. Naša prvá zastávka, počas cesty, bola pri kostole Ducha Svätého v Žehre. Potom sme sa vydali lesnou cestou k travertínovému lomu, pri ktorom sme si obohatili naše vedomosti o danom území z hľadiska biológie, geografie i histórie. Následne žiaci plnili úlohy, ktoré boli stanovené v pracovných listoch z týchto predmetov.

Viac

Vyhľadávali a označili rastlinky, určili svetové strany a zapísali, aké predmety sa tu našli a pochádzali z archeologických nálezov. Zároveň sme si nazbierali bylinky, z ktorých sme pripravili chutný čaj. Na záver nášho terénneho pozorovania sme navštívili kaštieľ v Hodkovciach. Očarili nás nielen historické miestnosti ale i záhrady, kostolík. Opäť sme lepšie spoznali krásy nášho Slovenska i rodného Spiša.


Didaktické hry a teoretická časť účelového cvičenia

logo

Fotoalbum

Hneď v druhý deň školského vyučovania teda 3.9.2015 naša škola absolvovala aj teoretickú prípravu v rámci Didaktických hier a Účelového cvičenia.
Tak ako to už býva zvykom oslovili sme členov policajného a požiarnického zboru zo Spišskej Novej Vsi a Spišských Vlách, poľovníkov a lesníkov zo Spišských Vlách a záchranárov z Červeného kríža v Spišskej Novej Vsi.
Ponúkli sme im témy, o ktoré sme mali záujem v rámci prednášok.

Viac

Naše pozvanie všetci prijali a žiaci absolvovali prednášky z Dopravnej výchovy pre 1.stupeň, Nelegálneho obchodu s ľuďmi pre 2. stupeň – pán kapitán. Peter Lang príslušník PZ v SNV. Postupne získavali informácie o potrebe a nutnosti chrániť naše lesy – prednáška o Ochrane lesa a odpadkoch – o dobe rozkladu odpadkoch v lese – lesník a člen PZ v Spišských Vlachoch – pán Maroš Sajdák. Ďalšou zastávkou boli Majstrovstvá v Bielorusku v Hasičskom športe, na ktorých sa zúčastnil aj náš žiak Samuel Kollarik. Samuel porozprával a obrázkami prezentoval tieto MS, všetky súťaže a časové výsledky potrebné k účasti Slovenskej republiky na MS v Bielorusku 2015. V neposlednom rade pozvanie prijali aj záchranári, ktorí sprostredkovali informácie o poskytnutí prvej pomoci, o Gordonovom údere pri zabehnutí nejakého predmetu do dýchacích ciest a mnoho ďalších zaujímavých a dôležitých informácií.
Našim žiakom sa takáto teoretická príprava pred didaktickými hrami a účelovým cvičením páči a všetkým váženým hosťom patrí naša veľká vďaka.


vyhodnotenie záložky 2014

TU


 
 
 

     
                 
 
 
      usspv.jpeg, 89kB

ZUŠ sv. Jána Krstiteľa

     
erko.jpg, 212kB
Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

     
minedu.jpg, 212kB
Ministerstvo školstva